قالب شماره 10 بلاگ 88

به موهايت سنجاق بزن

باد

تحمل اين همه پريشاني را ندارد

من به باد سوء ظن دارم

به تو كه مي رسد

نسيم مي شود...

 

* فكر ميكنم شعر از آقاي "كيوان مهرگان" باشه.
ادامه مطلب ... [ بازدید : ]
۲۸ بهمن ۱۳۹۴ | نظرات (0)

هيچ حواسم نبود

دو فنجان ريختم...

آليستر دانيل

* يك داستان شش كلمه اي به نام "اندوه" كه بهترين داستان خيلي كوتاه جهان شده است.
ادامه مطلب ... [ بازدید : ]
۲۸ بهمن ۱۳۹۴ | نظرات (0)

     داده بودم برات بنويسند ، روي يك پرچم بلندِ سه رنگ 
   پدرم حجُ و سعي تو مقبول  ، وٓ كنارش دوبيت شعر قشنگ

    چقدر نقشه بود توي سرم  ، مثلاً نقل وقت آمدنت
 گوسفندي برات سر ببريم ، يك عرق چين به رنگ پيروهنت

********

 چِقٓدٓر زود دير شد بابا ، خستگي مانده است تويِ تنم
از سفر قبل امدن بايد ، ريسه ها را يكي يكي بِكَنَم

راستي گوييا اجل نگُذاشت ، سر خود را كچل كني بزني
گفته بودي بگويمت حاجي ، حاج باباي مهربان مني

 شاعر : سيد امير حسين مير حسيني
ادامه مطلب ... [ بازدید : ]
۲۸ بهمن ۱۳۹۴ | نظرات (0)

هر روز موهايت را مي بافم

دوست دارم اين خيال بافي ها را...

ناشناس
ادامه مطلب ... [ بازدید : ]
۲۸ بهمن ۱۳۹۴ | نظرات (0)

مهري از مهر علي كنده به ياقوت دلم 

از ازل تا به ابد شكر كنم بر حكاك

شاعر : پرتو همداني  

+ عيد ولايت بر تمامي مسلمانان و محبان امير مومنان مبارك ..ايام به كام

+ عنوان : يا علي.... نگين انگشتري ام خاتم دستان تو باد... 

                                               عشق آن باشد كه دهي از كرم نگين را

 
ادامه مطلب ... [ بازدید : ]
۲۸ بهمن ۱۳۹۴ | نظرات (0)۱ | ۲ |